אודות כנס פרדס

כנס פרדס, מכללה ירושלים
כנס פרדס הוא הכנס האקדמי השנתי המתקיים במכללה ירושלים, ובחסות התכנית לתואר שני במחשבת ישראל ותורה שבעל פה של המכללה.
הכנס מציע הזדמנות לציבור הרחב להתעשר מן העשייה האקדמית של חוקרים מן השורה הראשונה באוניברסיטאות ובמכללות בישראל ובחו"ל, וזאת באווירה המיוחדת של מכללה ירושלים.
מטרת הכנס היא לעורר עיון ודיון בנושאים בעלי חשיבות חברתית, היסטורית ותרבותית, וכן לעסוק בסוגיות העומדות במרכז השיח הציבורי והכללי, ובמיוחד בעולם הדתי והחרדי.
כנס פרדס פתוח לגברים ולנשים, לסטודנטים ולשוחרי מדע בכל הגילים. ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום.

כנס פרדס תשע"ח יעסוק בנושא:
זהויות וקולות שונים בעולם היהודי

שאלת הזהויות של יחידים ושל קהילות היא שאלה חשובה ומרכזית להבנת חווית היהודים לאורך הדורות. ההתנסות ההיסטורית והתרבותית של יהודים לאורך הדורות מלמדת רבות על האתגר המורכב של "להיות יהודי". כיצד, למשל, ניתן להכיל מסורת וחידוש? איך מתחשבים במוסכמות ובו זמנית להישמע לקול הפנימי? האם ניתן ללכת בתלם וגם מחוץ לתלם?
לאורך הדורות היו גוונים רבים של יהודים, ולפעמים גוונים אלו נוכחו באותו אדם. כיצד התמודדו דמויות מופת וזרמים אידאולוגיים ראשיים עם האדם שלא התאים לגמרי לדרכם של הרוב? האם היו זמנים ומקומות שפיצול זהויות ברמה חברתית ודתית היה שכיח?

"פרדס" מסמל את היצירה התורנית במשמעות הרחבה ביותר הכוללת ממדים הלכתיים, רוחניים, תרבותיים, הגותיים ופרשניים, ואת השפעותיה על חיי העם היהודי לאורך הדורות.
חכמינו כבר רמזו למשמעות מקיפה זו בעיסוקם רב-האנפין בענייני ה"פרדס".