אודות כנס פרדס

כנס פרדס, מכללה ירושלים
כנס פרדס הוא הכנס האקדמי השנתי המתקיים במכללה ירושלים, ובחסות התכנית לתואר שני במחשבת ישראל ותורה שבעל פה של המכללה.
הכנס מציע הזדמנות לציבור הרחב להתעשר מן העשייה האקדמית של חוקרים מן השורה הראשונה באוניברסיטאות ובמכללות בישראל ובחו"ל, וזאת באווירה המיוחדת של מכללה ירושלים.
מטרת הכנס היא לעורר עיון ודיון בנושאים בעלי חשיבות חברתית, היסטורית ותרבותית, וכן לעסוק בסוגיות העומדות במרכז השיח הציבורי והכללי, ובמיוחד בעולם הדתי והחרדי.
כנס פרדס פתוח לגברים ולנשים, לסטודנטים ולשוחרי מדע בכל הגילים. ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום.

כנס פרדס תשע"ז יעסוק בנושא:
קודש וחול, קדושה וחילון בעולם היהודי
היבטים היסטוריים, חברתיים, ותרבותיים


היום הראשון של הכנס יתמקד ברעיונות של קדושה בעולם היהודי בהקשרים רעיוניים שונים ובזמנים שונים. ביום השני של הכנס נעסוק בתהליכי חילון שחלו בעת החדשה, ובהתמודדות של ההלכה ושל היהדות המסורתית עם תהליכים אלו. נתבונן בשורשי החילון בדת ונדון במצב החדש שנוצר בעידן ה"פוסט-חילוני".

"פרדס" מסמל את היצירה התורנית במשמעות הרחבה ביותר הכוללת ממדים הלכתיים, רוחניים, תרבותיים, הגותיים ופרשניים, ואת השפעותיה על חיי העם היהודי לאורך הדורות.
חכמינו כבר רמזו למשמעות מקיפה זו בעיסוקם רב-האנפין בענייני ה"פרדס".