רגעים מתוך הכנס האקדמי פרדס
המתקיימים בימים אלו בקמפוס המכללה