תכנית הכנסהתכנית להורדה ולהדפסה

שעות


11:00


11:30–13:30
מושב 114:00–16:00
מושב 2

16:15–18:15
מושב 3

יום שלישי, ב' אדר - 28 בפברואר 2017


11:00

ברכות: ד"ר אורה ויסקינד-אלפר
דברי פתיחה: הרב פרופ' כרמי הורביץ

11:30–13:30 מושב 1

קדושת המקום, קדושת הזמן וקדושת עם ישראל – היבטים היסטוריים והגותיים
יושבת ראש: ד"ר רות אלסטר

 • פרופ' אברהם גרוסמן - המתח בין קדושת הארץ למעורבות בשר ודם בגאולתה
 • פרופ' יוסף ריבלין - קדושת ירושלים במשנת תלמידי הגר"א
 • הרב ד"ר חגי שטמלר - על הקדושה במשנתו של הרב צבי יהודה קוק

 • תפילת מנחה והפסקת צהריים

  14:00–16:00 מושב 2

  בין קודש וחול בתרבות וביצירה היהודית
  יושבת ראש: ד"ר עליזה בזק

 • הרב ד"ר צבי לשם - חינוך לקראת הבורא משנתו החינוכית חסידית של האדמו"ר מפיאסצנא כתגובה לחילון בפולין שבין המלחמות
 • הרב אורי שרקי - הרב ליאון אשכנזי - "מניטו" והעולם המודרני
 • פרופ' יעקב כץ - רבי נחמן מברסלב ותרפיה קוגניטיבית: דמיון מושגי וחינוכי

 • 16:15–18:15 מושב 3

  מושג הקדושה – היבטים הגותיים
  יושבת ראש: ד"ר עמירה ליור

 • חוה טורץ - קידוש החיים בתקופת השואה
 • הרב ראובן ציגלר - קודש הקודשים של האדם: קדושה וחוויה במשנת הרב סולוביצ'יק
 • פרופ' יהודה גלמן - הקדושה במשנתו של הרב יהודה ליב אשלג, בעל "הסולם"

 • שעות


  11:00


  11:30–13:30
  מושב 4  14:00–16:40
  מושב 5


  17:00–19:00
  מושב 6

  יום חמישי, ד' אדר - 2 במרץ 2017


  11:00

  ברכות: ד"ר אורה ויסקינד-אלפר
  דברי פתיחה: הרב פרופ' כרמי הורביץ

  11:30–13:30 מושב 4

  ההתמודדות בין ערכי קודש וחול – היבטים הגותיים והיסטוריים
  יושב ראש: הרב ד"ר שי ואלטר

 • פרופ' חיים ברקוביץ - רשויות מתחרות: יחסם של פוסקים אשכנזיים לחקיקת תקנות הקהילה ולעיצוב מדיניות ציבורית בעת החדשה המוקדמת
 • פרופ' מרדכי זלקין - העדר הרב הוא הוא ההוויה: בין קודש וחול במרחב הציבורי בקהילות מזרח אירופה במאה ה-19
 • פרופ' שמואל פיינר -"אינני חפץ להיות שומר הקברים": משבר הנחלת המורשת הדתית על סף המאה העשרים

 • תפילת מנחה והפסקת צהריים

  14:00–16:40 מושב 5

  חילון וחילוניות – הלכה, הגות, חינוך וחברה
  יושב ראש: הרב ד"ר אלי גורפינקל

 • פרופ' אביעד הכהן – מיהו חילוני? על מעמדו של היהודי החילוני בהלכה ובמשפט
 • ד"ר ניחם רוס - על קסמה של החסידות בעיניים מודרניות
 • ד"ר זוהר מאור - מקורות הדתיים של העולם החילוני
 • ד"ר יוחאי רודיק - כיצד להתמודד עם אתגר החילון במסגרת החינוך הדתי?

 • 17:00–19:00 מושב 6

  פאנל :חילון וחילוניות בזמננו: אתגרים חינוכיים וחברתיים
  מנחה ודברי פתיחה: ד"ר שלמה פישר

  משתתפים: ד"ר ניסים ליאון וד"ר יוכי פישר