כנס תשע"ה
מושב 1 - הלכה ואגדה: פרשנות וטקסט

יו"ר - ד"ר אורה ויסקינד-אלפר

פרופ' רנון קצוף - שימוש ושימוש לרעה במשפט הרומי בפרשנות היסטורית של ההלכה
פרופ' מאיר לוקשין - הרגישות לפשט במדרשי ההלכה של התנאים
הרב ד"ר רבין שושטרי - הפרדת הפרשנות מהטקסט - לזיהויים של גרסאות יסוד
פרופ' רלה קושלבסקי - פוטנציאלים פרשניים בגרסאות התלמוד והמדרש לאור גרסאות מאשכנז בימי הביניים

מושב 2 - היבטים פרשניים בעולמם של חז"ל

יו"ר - ד"ר רות אלסטר

הרב ישראל סמט - המעשה בהלל בבית מדרשם של שמעיה ואבטליון - ראיה חדשה
ד"ר תמר מאיר - הפרשנות הסיפורית של חז"ל למקרא, או מדוע רצה עלי להרוג את שמואל?
הרב פרופ' בנציון רוזנפלד - כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו: השימוש במילה "בריות" בדברי התנאים כביטוי לחשיבות היחס בין אדם לחברו

מושב 3 - ימי הביינים: בין הפשט לסוד

יו"ר - הרב ד"ר אברהם וולפיש

ד"ר עדיאל קדרי - על תפיסת הפרשנות של 'סדר אליהו' - אידאולוגיה ופרקטיקה פרשנית
פרופ' אפרים קנרפוגל - מאה שנה אחרי מבואו של פוזננסקי: בעלי התוספות כפרשני הפשט
הרב ד"ר מתניה בן גדליה - "דבש וחלב תחת לשונך": למי ובאיזה אופן התירו ראשוני בעלי התוספות באשכנז את הוראת סודות התורה?
הרב ד"ר עודד ישראלי - משל 'העלמה בהיכל' בספר הזוהר - מעשה בפרשנות כסיפור אהבה

מושב 4 - חוליות פרשניות מדור לדור

יו"ר - ד"ר אורה ויסקינד-אלפר

ד"ר חנה דוידסון - "כל מדווי מצרים": דרשת הר"ן העשירית
פרופ' אפרים חזן - "לכבוד ולתפארת" - שתי מילים בפרשנות הדורות
ד"ר יעל אראלי - 70 פנים ל-70 שנים: פרשנות רב ממדית לסיפור האגדה אודות שנתו של חוני

מושב 5 - הגות ימי הביניים: פרשנות פילוסופית

יו"ר - הרב ד"ר אליהו גורפינקל

ד"ר אסתי אייזנמן - מה בין עיקרי אמונה לפרד"ס?
פרופ' חנה כשר - 'לא שערי הפירוש סתומים בפנינו (מורה נבוכים ב' כ"ה)? הרמב"ם כפרשן ספרי רופאים, חכמים ונביאים
ד"ר רבקה קנלר - בין הרמנויטיקה מדרשית להרמנויטיקה ימי ביניימית: על הפרשנות הרציונליסטית כ"מדרש פילוסופי"

מושב 6 - גישות פרשניות במאה בי"ח-י"ט
מן ההתנגדות לחסידות ולמזרח

יו"ר - ד"ר עמירה ליוור

פרופ' בנימין בראון - 'יוכל אדם לפרש ולהלביש בה כל דבר': דרך הפרשנות החסידית בעיני מישמיה ומבקריה
ד"ר ניחם רוס - אירועי הריאליה כ'פירוש' לתורה ולהפך: מהגות חסידית לסיפורי חסידים
ד"ר מיכאל גרוס - חשיבות הרמז בשיטה הפרשנית של הרב יוסף חיים מבגדד ("בן איש חי")

מושב 7 - התמודדות עם שיטות פרשניות בזמננו

יו"ר - זיוה קוסופסקי

פרופ' שלמה זלמן הבלין - הוויכוח בין החזון איש והרב אייזיק שר: גבולות הפרשנות - הטקסט ועקרונות השקפה
ד"ר חנוך בן פזי - הפרשנות המוסרית של עמנואל לוינס
הרב ד"ר יצחק רונס - על תרגומה של השקפת העולם לשפת המעשה ההלכתי - עיון בלבטיו של הרב שאול ישראלי
הרב פרופ' כרמי הורביץ - היסטוריה והלכה, שכליות ורוחניות: על דרכו המחקרית של הרב פרופ' יצחוק טברסקי