כנס תשע"ח
כנס פרדס תשע"ח עסק בנושא:
זהויות וקולות שונים בעולם היהודי

היום הראשון של הכנס

פרופ יעקב כץ
פרופ כרמי הורוביץ
דר לוי קופר
דר חנן גפני
דר מתניה בן גדליה
גב תרצה קלמן
דר שרון שלום
פאנל זהויות האשה בדורנו

היום השני של הכנס

הרב משה כהן
פאנל על החסידות

היום השלישי של הכנס

הרב פרופ עודד ישראלי
הרב דר דוד צרי
הרב דר צמח הלפרין
דר איריס בראון
הרב דר חיים בורגנסקי
פרופ אדם פרזיגר
פאנל על זהות ואחרות
אמנים מציגים את עבודתם